Solei Turism își asumă angajamentele aprobate de către Plenul Consiliului Concurentei prin decizia DA-24 din 19.05.2016:

  1. la semnarea contractelor de transport aerian la cursele charter KIV-AYT-KIV,  „Solei-Turism” va plasa public informația privind disponibilitatea de fotolii cu ridicata și amănuntul, asigurând în acest sens transparența acestui proces;
  2. la semnarea contractelor nu va admite și nu va utiliza clauze ce ar limita concurența, în special obligațiunile de exclusivitate și coordonarea prețurilor de vânzare.

În partea ce ține de comercializarea blocurilor de locuri pentru transportul internațional de pasageri și bagaje la cursele charter KIV-AYT-KIV contractate, tur-operatorul SRL „Solei-Turism” va implementa o procedură nouă de selecție a partenerilor, asigurând posibilități egale de cooperare pentru toți. SRL „Solei-Turism” se angajează de a exclude în comportamentul său presupusele acțiuni anti-concurențiale prin asumarea următoarelor angajamente:

  1. Să acordare acces liber oricărui solicitant la fotoliile libere pe care le gestionează din nava închiriată în funcție de disponibilitatea acestora în aeronavă
  2. Să nu limiteze nici un operator în posibilitatea de a procura locuri disponibile pentru cursele charter KIV-AYT-KIV în aeronava contractantă, la condițiile dictate de factorii obiectivi, după principiul primul venit, primul servit
  3. Partenerii care procură un număr de locuri mare vor avea libera discreție de a dispune de fotoliile disponibile din navă comercializându-le la prețul pe care îl vor fixa de sine stătător asigurând plasarea în vânzare liberă a biletelor, angajament, care este deja implementat
  4. Să diversifice mijloacele de publicitate a ofertei de către agențiile de turism interesate pentru a avea acces diversificat și condiții similare
  5. Să se implice mai activ în asigurarea necesității pieții, asumându-și riscurile aferente precum și cheltuielile necesare și utile, și să nu se limiteze doar la rolul de intermediere, fără a forma și a propune propriul produs turistic
  6. Să adopte un comportament pe piață în raport cu partenerii și alte agenții de turism, ținând cont în principal de interesele consumatorului.

In caz de nerespectare a angajamentelor asumate terții pot depune plângere la Consiliul Concurenței.